Regulamin sklepu

 

 

 

 WARUNKI I ZASADY 
SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM e-sakralne.pl
-REGULAMIN-

 

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [zwany dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną przez Właściciela Sklepu za pośrednictwem internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [zwanego dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: PPHU BG SC Nowy Sącz, ul. Wyszyńskiego 2 , NIP: 7343279896, tel. +48692653669, adres email: sklep@e-sakralne.pl.

3. Ilekroć w dokumencie pojawia się pojęcie Konsument – oznacza ono osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.

5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto - zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłkiCeną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
 2. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu, 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. 

3. Zamówienia składane e-mailem przyjmowane są w godzinach 9.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku.

4. Zamówienia składane na formularzu na stronie sklepu są przyjmowane przez 24 godziny na dobę.

5. Do złożenia zamówienie nie jest wymagane założenie konta, zamówienia można składać jako gość, wymagane jest podanie prawdziwych danych oraz aktywnego adresu e-mail w celu potwierdzenie zamówienia. Dane klienta-gościa będą wykorzystywanie jedynie do jednorazowej realizacji zamówienia.

6. Każdy Klient może również założyć konto klienta, które umożliwia sprawdzanie statusu zamówienia oraz uczestnictwo w promocjach i otrzymywaniu informacji o nowościach przez zapisanie się do newsletter'a

7. Klient powinien otrzymać potwierdzenie zamówienie natychmiast po złożeniu zamówienia. Dopiero potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z przekazaniem zamówienia do realizacji.

8. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

9. Sklep w każdym przypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia pod względem jego rzetelności oraz anulowania danego zamówienia w przypadku stwierdzenia jego niewiarygodności.

10. Sklep zbiera wyłącznie te dane osobowe w celu realizacji zamówienia dokonanego w sklepie internetowym. Każdy klient ma prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia swoich danych osobowych zgonie z obowiązującym prawem.

 

Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest AutoPay S.A.

2. Płatności można realizować za pomocą kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

3. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej).

2.W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność. 

3. W przypadku płatności przelewem termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu. 

4. W momencie otrzymania płatności klient otrzyma potwierdzenie e-mailem o przyjęciu płatności i rozpoczęciu realizacji zamówienia.

§5

Reklamacje

1. W przypadku reklamacji towaru Klient powinien odesłać do Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem dotyczącym powodu złożenia reklamacji.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

5. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia, że towar jest niepełnowartościowy, uszkodzony, lub nie zgodny z towarem zawartym w zamówieniu.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014r.,poz 827)  klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru.

2. Datą odebrania zamówienia jest data doręczenia do klienta towaru przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.

3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Do czasu zwrotu towaru Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie towaru lub inne zmniejszenie jego wartości.

4. Klient ponosi koszty opakowania i odesłania towaru.

5. W terminie 14 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku płatności za pobraniem zwrot klientowi nastąpi na konto bankowe podane przez Klienta . Zwrot płatności może zostać wstrzymany do czasu otrzymania zwrotu towaru.

6. Prawo odstąpienia nie przysługuje klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust.  powyżej, a więc w przypadkach:

 1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgoda Konsumenta, przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy;
 2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
 3. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówienia lub ściśle związanych z jego osobną;
 4. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 5. zakupu rzeczy nieprefabrykowanej, wyprodukowanej według jego specyfikacji lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb  

  Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku punkt 3 o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§7

Ochrona prywatności

 1.  Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu e-sakralne.p PPHU BG SC ul. Wyszyńskiego 2 33-300 Nowy Sącz 7343279896 sklep@e-sakralne.pl  
 2. Dane osobowe przekazane Właścicielowi Sklepu podawane są dobrowolnie. Klient sklepu wyraża zgodę na przetwarzanie danych związanych z realizacją zamówienia dokonywanego w sklepie e-sakralne.pl. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia klienta przez e-sakralne.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych, które uniemożliwiają realizację zamówienia.
 3. Klient podaje nam swoje imię, nazwisko, adres dostawy, adres mailowy i numer telefonu. Te dane będziemy przetwarzać jedynie w celu zrealizowania dostawy. Dane te będziemy przechowywać jedynie przez czas niezbędny do zapewnienia klientowi prawa do zwrotu, reklamacji.
 4. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego. Dane podane w celach marketingowych będziemy przechowywać tylko jeśli będziemy nadal wysyłać do Klienta newsletter. Jeżeli nie będzie już nim zainteresowany może w każdej chwili wycofać złożoną zgodę.
 5. Klientowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
 6. Przysługuje klientowi prawo cofnięcia zgody w każdym czasie. Wyrażenie zgody nie jest niezbędne by kupować w naszym sklepie a jej odmowa nie ponosi za sobą żadnych konsekwencji.
 7. Adres mailowy klienta będzie nam służył do komunikacji. Będziemy za jego pomocą przesyłać informacje o naszych usługach, które naszym zdaniem mogą klienta zainteresować.
 8. Numer telefonu będzie nam służył do komunikacji z klientem. Będziemy za jego pomocą przesyłać informacje o naszych usługach, które naszym zdaniem mogą klienta zainteresować.
 9. Imię klienta wykorzystamy by lepiej dopasować do niego spersonalizowane wiadomości.
 10. Jeżeli dane osobowe klienta zostały naruszone, ma on prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§8

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Właściciela Sklepu e-sakralne.pl.

 

§9

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.

3. Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela Sklepu do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta.

5. W razie, gdy klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela Sklepu w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

6. Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego e-sakralne.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.

7. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego e-sakralne.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

8. Sklep Internetowy e-sakralne.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

9. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym .

10. Właściciel Sklep e-sakralne.pl dokłada należytej staranności, aby oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.

11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271) oraz ustawa o świadczeniu usług na odległość z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl